Disclaimer

Kelto Slaapkamercentrum besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Niets van deze website mag zonder toestemming worden afgedrukt of gebruikt worden voor andere doeleinden.

Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Aan de gegevens op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Kelto Slaapkamercentrum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina's op deze website (www.kelto.nl).

Verwijzingen naar, of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Kelto Slaapkamercentrum is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de pagina's van andere websites of diensten die eventueel via deze websites worden aangeboden. Kelto Slaapkamercentrum behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te verwijderen van de website.

Constateert u onvolledigheden en/of fouten op onze website, stellen wij het op prijs dat u deze aan ons meldt.